01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg
This is an example of a HTML caption with a link.

Vitajte v Babinci...


Obec založená r. 1407 pod pôvodným názvom Babalwska, od roku 1808 už ako Babinec. Obec sa rozprestiera na ploche 491 ha v nadmorskej výške 419 m. Jej súčasťou je aj Babinský mlyn a Klinovo. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na plochom chrbte medzi dolinou Rimavy a potoka Papča. Pahorkatina v severnej časti prevažne z pyroklastík andezitov a vápencov vystupuje do reliktného povrchu náhornej vrchoviny. Chotár je odlesnený, v severnej časti má dubový les.Babinec je listinne doložený v roku 1407. Obec sa vyvinula v 13.storočí na staršom osídlení, patrila Derencsényiovcom, Séchyovcom, od 17.storočia Muránskemu panstvu. Roku 1427 tu bolo 13 port ale po tureckom spustošení roku 1598 zostalo len 5 domov. Pre chudobu Koháryovci odpustili obyvateľstvu desiatok a robotu. Roku 1828 tu žilo 270 obyvateľov v 35 domoch.

Zaoberali sa poľnohospodárstvom a zhotovovaním dreveného riadu.
V obci sa nachádza evanjelický klasicistický kostol z konca 18.storočia s maľovaným dreveným stropom z 18.stor.

Zvonica klasicistická z konca 18.storočia. Ešte v 1.polovici 20.storočia bola rozšírená domáca výroba vretien, bŕd a súsekov zo štiepeného bukového dreva, ktoré používali na odkladanie šatstva a obilia. Ešte nedávno tu tkali plátno a handričkové pokrovce.
Aktuálne:


Voľby Prezidenta SR 2024

Rozhodnutie Predsedu NR SR Informácie pre voliča Oznámenie emailovej adresy Utvorenie volebného okrsku

Viac...

Zápisnica OkVK - výsledky volieb do NR SR 2023

Voľby do NRSR - utvorenie okrsku a zverejnenie e-mailovej ad

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradník do okrskovejvolebnej komisie:- elektronicky: babinec2010@gmail.com alebo- písomne na adresu: Obecný úrad Babinec, 980 26 Lukovištiatel. kontakt: Erika Valaskaiová, za

Viac...